blob.png


第3届深圳国际海报节于10月31日评审结束,国际评审团从282件入围作品中评审出获奖作品,现将终评结果正式公布。国际评审团成员

Thomas Wedell / Nancy Skolos  / USA美国
Erich Brechbühl / Switzerland瑞士
Michiel Schuurman / The Netherland荷兰
Pingbo Chen / China中国


blob.png

blob.png


blob.png


blob.png


Thomas Wedell / Nancy Skolos 之选

Peter Bankov   /  Czech republic

<II Moscow International Experimental FilmFestival>

 /  2017 / 700x1000(mm)


 

blob.png


Erich Brechbühl 之选

Siguang Wu 吴嗣光  /   China

<有趣的灵魂>  

/  2018 / 700x1000(mm)blob.png


blob.pngblob.png


Pingbo Chen 陈平波 之选

David Voss  /  Germany

<KKW>  

/ 2016 / 594x841(mm)blob.png


Michiel Schuurman 之选

Fongming Yang    /  Taiwan China

<2018战马音乐节系列海报> 

/  2018 /  594x840(mm)


blob.png


blob.png


图片1.png

Ziji Yu 余子骥  /  China

<Y.STORE OPEN> 

/ 700x1000(mm)blob.png


图片2.png

Baldinger•Vu-Huu  /  France

<BVH>  

/ 2018 / 1200X1760(mm)
blob.png


图片2.png

Studio Tillack Knöll  /  Germany

<Incubator 2017: The Mask> 

/ 2017 / 594X841(mm)blob.png


图片3.png

Martin Woodtli  /  Switzerland

<VideoEx 2017>  

/ 2017 / 905X1280(mm)图片4.png


图片3.png

WeiMin Zhang 张卫民  /  China

<本我个人设计作品展>  

/ 2018 / 700X1000(mm)图片5.png


图片3.png

Chon Hin Au 欧俊轩  /  Macao China

<The 16th Macao City Fringe Festival> 

/ 2017 / 594X841 (mm)图片6.png图片7.png图片7.png


图片8.png


图片9.png


图片1.png

Chao Zhao 赵超  /  China

<No Deforesting and Protect Animals> 

/ 2018 / 700X1000(mm)图片10.png


图片2.png

Jin Wei 魏锦  /  China

<Be Social,Please!>

/2017/700X1000(mm)
图片1.png


图片2.png

Mingliang Li 李明亮  /  China

<Symbiosis>  

/ 2017 / 700X1000(mm)图片3.png图片4.png


图片5.png


图片6.png


图片7.png

Ren Takaya  /  Japan

<BIHAKU WATANABE CO.,LTD. >  

/ 728X1030(mm)图片8.png


图片9.png


图片10.png


图片11.png

Ziji Yu 余子骥  /  China

<天水蔬食料理推广海报 >

 / 700X1000(mm)图片12.png


图片2.png

Masayoshi Kodaira  /  Japan

<ART FAIR TOKYO 2016 >  

/ 2016 / 720X1030(mm)图片13.png图片14.png


图片15.png


图片16.png


图片7.png

Chen Yu 郁琛  /  China

<东巴文实验字体海报设计 > 

/ 2018 / 700X1000(mm)图片17.png


图片11.png

Lu Chen 陈蕗  /  China

<这端那端 > 

 / 2017 / 700X1000(mm)图片18.png

图片19.png


图片2.png

Zehao Wu 伍泽豪  /  China

<塑料铭 > 

 / 2018 / 210X297(mm)


0.086677s